طرح ازمایشی

TEST
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
30
سال: 
1397
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و كامپيوتر 
ماهیت: 
تحقيق
رتبه: 
سوم
برگزیده(ها): 

آنچیتا

فارسی
نام: 
جورج
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Jorge
Last Name: 
Ancheyta
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
32
Year: 
2018
Researcher(s): 

آنچیتا

فارسی
نام: 
جورج
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Jorge
Last Name: 
Ancheyta
Gender: 
M