سامانه فشارشکن با قابلیت تولید برق

The Pressure Reducer Valve with the Ability to Generate Electricity
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
36
سال: 
1401
بخش رقابت: 
داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مهندسی مکانیک
ماهیت: 
نوآوری و فناوری
رتبه: 
سوم
برگزیده(ها): 

طحانی

فارسی
نام: 
مجتبی
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
65
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Mojtaba
Last Name: 
Tahani
Gender: 
M

صارمیان

فارسی
نام: 
سلمان
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
7
English
Name: 
Salman
Last Name: 
Saremian
Gender: 
M

نجف پور آهنگر

فارسی
نام: 
مجید
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
7
English
Name: 
Majid
Last Name: 
Najaf pour Ahangar
Gender: 
M

رضائی

فارسی
نام: 
شیوا
جنسیت: 
زن
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
7
English
Name: 
Shiva
Last Name: 
Rezaei
Gender: 
F

صالحی

فارسی
نام: 
سید حامد
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
7
English
Name: 
Seyyed Hamed
Last Name: 
Salehi
Gender: 
M

فهیمی هنزائی

فارسی
نام: 
روشنک
جنسیت: 
زن
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
7
English
Name: 
Roshanak
Last Name: 
Fahimi
Gender: 
F
English
Award: 
International-KIA
Session: 
36
Year: 
2023
Country: 
Iran
Field: 
Mechanical engineering
Category: 
Innovation and Technology
Rank: 
third
Researcher(s): 

طحانی

فارسی
نام: 
مجتبی
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
65
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Mojtaba
Last Name: 
Tahani
Gender: 
M